شمس آباد نیوز : سفر به قلب زمین؛ ایلان ماسک و ایده حفر تونل برای حل مشکل ترافیک

شمس آباد نیوز : سفر به قلب زمین؛ ایلان ماسک و ایده حفر تونل برای حل مشکل ترافیک

گودال عمقی ۴.۵ متری دارد در حالی که عرض آن به بیش از ۱۵ متر می رسد. در زمینی در بلوار «کرنشاو» (Crenshaw) و خیابان ۱۲۰ غربی احداث شده که خیلی هم از فرودگاه بین المللی لس آنجلس دور نیست. وقتی از پارکینگ «اسپیس اکس»...