شمس آباد نیوز : آیا بازی Red Dead Redemption 2 بهتر از GTA V عمل خواهد کرد؟

شمس آباد نیوز : آیا بازی Red Dead Redemption 2 بهتر از GTA V عمل خواهد کرد؟

از زمانی که بازی Grand Theft Auto V برای اولین بار منتشر شد، بیش از ۳ سال می‌گذرد و هرچند در این ۳ سال بازی‌های جهان آزاد و پرهزینه زیادی منتشر شده‌اند، اما هیچ کدام نتوانسته‌اند اندکی بازی GTA V را تحت الشعاع قرار داده و...