شمس آباد نیوز : اپل زیر سایه چین؛ زمانی که بزرگ ترین شرکت تکنولوژی دنیا سر خم می کند

شمس آباد نیوز : اپل زیر سایه چین؛ زمانی که بزرگ ترین شرکت تکنولوژی دنیا سر خم می کند

اپل دیروز گزارش سه ماهه سوم سال مالی ۲۰۱۷ خود را منتشر کرد که همچون همیشه، خبرهای خوبی را از نظر آمار فروش و درآمد در پی داشت، اما این عملکرد قوی در سایه مسئله نگران کننده ای قرار گرفته که می تواند آینده...