شمس آباد نیوز : گوگل I/O 2017؛ از کنفرانس توسعه دهندگان غول طلب چه انتظاراتی داریم؟

شمس آباد نیوز : گوگل I/O 2017؛ از کنفرانس توسعه دهندگان غول طلب چه انتظاراتی داریم؟

گوگل در طول سال رویدادهای متعددی را برگزار می کند که I/O با اختلاف فراوان، مهم ترین آنها به شمار می رود. در این کنفرانس سه روزه شاهد برنامه های متعددی از جمله چندین نطق اصلی، ورکشاپ هایی برای توسعه دهندگان،...