شمس آباد نیوز : چگونه در اندروید اطلاعات EXIF تصاویر را ببینیم و ویرایش کنیم؟

شمس آباد نیوز : چگونه در اندروید اطلاعات EXIF تصاویر را ببینیم و ویرایش کنیم؟

هرگاه دکمه شاتر را فشار می دهید دوربین اطلاعات مفیدی را در خصوص تصویر ثبت شده همراه با آن ذخیره می کند. اطلاعات مفیدی که می توانند تصویر ثبت شده بوسیله کاربر را به خوبی توصیف نمایند. فرمت EXIF در سال ۱۹۹۵ به...