شمس آباد نیوز : کاست؛ از بینایی کامپیوتری تا سرویس DNS [بشنوید]

شمس آباد نیوز : کاست؛ از بینایی کامپیوتری تا سرویس DNS [بشنوید]

در این قسمت از کاست که با همکاری شنوتو تهیه شده قصد داریم نسخه صوتی از گفته های استاد دانشگاه کارنگی ملون در رابطه با آینده هوش مصنوعی، قابلیت های ماهواره Goes-R، بینایی کامپیوتری و نحوه عملکرد آن و همچنین...