شمس آباد نیوز : مدیران فنی وب سایت‌ها برای جلوگیری از حملات DDOS آماده باشند » پایگاه شمس آباد

شمس آباد نیوز : مدیران فنی وب سایت‌ها برای جلوگیری از حملات DDOS آماده باشند » پایگاه شمس آباد

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا با بیان اینکه حملات اخیر به سایت‌های ایرانی از نوع تجاوز از دسترس خارج شدن سایت(DDOS دیداس) است گفت: مدیران فنی وب سایت‌ها برای جلوگیری از حملات DDOS آماده باشند به گزارش خبرنگار...