شمس آباد نیوز : یادداشت/ جبرائیلی ممنوعیت CIDA و قدرت دفاعی ایران

شمس آباد نیوز : یادداشت/ جبرائیلی ممنوعیت CIDA و قدرت دفاعی ایران

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های شمس آباد، سیدیاسر جبرائیلی طی یادداشتی در روزنامه وطن امروز نوشت: آمریکایی‌ها اخیرا اسناد نقش خود در کودتای ۲۸ مرداد‌۳۲ و سرنگونی محمد مصدق را منتشر کردند، اما مطلب مهمی که در واکنش به این...