شمس آباد نیوز : شمس آباد – ترامپ در سوریه تحت مشاوره‌های CIA و پنتاگون اقدام کرد

شمس آباد نیوز : شمس آباد – ترامپ در سوریه تحت مشاوره‌های CIA و پنتاگون اقدام کرد

«سید رضا صدرالحسینی»، کارشناس و تحلیلگر مسائل غرب آسیا در گفت‌وگو با خبرنگار شمس آباد، در خصوص اقدام­های واشنگتن در سوریه پس از جمله به این کشور، با اشاره به اینکه ترامپ در سوریه تحت مشاوره‌های CIA و پنتاگون اقدام کرده...