شمس آباد نیوز : علت فوت ۹۰ درصد مبتلایان به CF در ایران/ علائم بیماری را بشناسیم

شمس آباد نیوز : علت فوت ۹۰ درصد مبتلایان به CF در ایران/ علائم بیماری را بشناسیم

دبیر علمی اولین کنگره بین المللی بیماریCF، گفت: بیماری cf شایع ترین بیماری ارثی مغلوب در دنیا است که با انتقال یک ژن از پدر و یک ژن از مادر به کودک به ارث می رسد و بیشتر در ازدواج های فامیلیبه گزارش بام ایران خبر به نقل از...