شمس آباد نیوز : اظهار نظر های عجیب سران دنیای تکنولوژی که اشتباه از آب درآمدند

شمس آباد نیوز : اظهار نظر های عجیب سران دنیای تکنولوژی که اشتباه از آب درآمدند

پیش بینی آینده همیشه دشوار بوده و گاهی اوقات، حتی با در نظر بردن تمامی روندهای کنونی، باز هم نمی توان رخدادهای پیش رو را حدس زد. حال اگر در حین اظهار نظر مجبور به پشتیبانی از مجموعه کسب و کار خودتان هم...