شمس آباد نیوز : فناوری Blockchain چیست و چطور با کاپیتالیسم مبارزه می کند؟

شمس آباد نیوز : فناوری Blockchain چیست و چطور با کاپیتالیسم مبارزه می کند؟

«فناوری Blockchain، نسل دوم اینترنت را ارائه می دهد.» اگر این جمله کمی مبالغه آمیز به نظر می رسد، باید بدانید که حتی این عجیب ترین جمله «الکس تپسکات» در کنگره جهانی کسب و کار دیجیتال که روز گذشته در مادرید با...