شمس آباد نیوز : کافه اپل؛ ایده ای انقلابی در سال ۱۹۹۷ که به سرانجام نرسید

شمس آباد نیوز : کافه اپل؛ ایده ای انقلابی در سال ۱۹۹۷ که به سرانجام نرسید

در سال ۱۹۹۶ اپل حال و روز خوبی نداشت، اوضاع فروش رایانههای مک چندان چنگی به دل نمی زد و خبری هم از گجت های دیگر آنها نبود (آیپاد در سال ۲۰۰۱ معرفی شد). اگرچه استیو جابز در سال ۱۹۹۷ به این کمپانی بازگشت، اما...