شمس آباد نیوز : هوش مصنوعی و پایانی بر حقیقت

شمس آباد نیوز : هوش مصنوعی و پایانی بر حقیقت

سال ۲۰۱۶ با اتفاقات زیادی همراه بود. در این سال جنجال خبی کذب به راه افتاد و صنعت رسانه را با شوک بسیار عظیمی روبرو کرد. بدنبال انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، بسبدرد خوردن فیسبوک را متهم کردند که با فراهم...