شمس آباد نیوز : نرم افزار Adobe Lightroom چیست و برای چه به آن نیاز داریم

شمس آباد نیوز : نرم افزار Adobe Lightroom چیست و برای چه به آن نیاز داریم

بی راه نگفته ایم اگر بگوییم، اسباب Adobe Photoshop Lightroom بسکمک از عکاسان جدید را سردرگم می کند. احتمالاً پیش خود می پرسید که این اپلیکیشن نام فوتوشاپ را یدک می کشد اما در حقیقت نرم افزاری با قابلیت های فوتوشاپ...