شمس آباد نیوز : آشتی ملی توطئه ی جدید عناصر فتنه است/استاندار جهت حل مشکلات شرکت سیرنگ شلمزار تا پایان ۹۵اقدام کند

شمس آباد نیوز : آشتی ملی توطئه ی جدید عناصر فتنه است/استاندار جهت حل مشکلات شرکت سیرنگ شلمزار تا پایان ۹۵اقدام کند

امام اجتماعه شلمزار گفت: برخی از حضور میلیونی مردم در راهپیمایی ۲۲بهمن به عنوان آشتی ملی نام می برند اما نمی دانند که نه مردم با یکدیگر و نه مردم با نظام قهر نبوده و نیستند بلکه با فتنه گران قهر هستند. گزارش پایگاه خبری...