شمس آباد نیوز : نه دی را کسانی می شناسند که فتنه ۸۸را درک کرده باشند

شمس آباد نیوز : نه دی را کسانی می شناسند که فتنه ۸۸را درک کرده باشند

حجت الاسلام بازیار در اجتماع نماز گزاران این هفته شلمزار به برخی مناسبت های پیش رو خصوصا واقعه ی ۹ دی اشاره کرد و خواستار توجه بیش از پیش بدان شد. گزارش پایگاه خبری تحلیلی کیار بیدار: حجت الاسلام بازیار در اجتماع نماز...