شمس آباد نیوز : تحلیلی بر ضرورت عزم ملی برای تحقق اقتصاد مقاومتی اهداف پنهان و پیدای مقابله با قدرت بردن تولید داخلی/ از لباس پشمی ادوارد سوم تا آپارتمان ۸۳ متری مالک توشیبا

شمس آباد نیوز : تحلیلی بر ضرورت عزم ملی برای تحقق اقتصاد مقاومتی اهداف پنهان و پیدای مقابله با قدرت بردن تولید داخلی/ از لباس پشمی ادوارد سوم تا آپارتمان ۸۳ متری مالک توشیبا

به گزارش خبرنگار حوزه احزاب شمس آباد، شاید بتوان اقتصاد توانمند را مهم‌ترین عامل ثبات کشورها در تمامی عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و بین‌المللی دانست. اقتصاد پویا درواقع شالوده و زیربنای تحرک در عرصه‌های مختلف...