شمس آباد نیوز : شمس آباد – ۷پرده از بی‌پروایی بدپوششان و بدحجابان

شمس آباد نیوز : شمس آباد – ۷پرده از بی‌پروایی بدپوششان و بدحجابان

به گزارش شمس آباد، گشت‌وگذار در خیابان‌های تهران، همین امروز؛ ساعتی پیش.پرده اول  موهای رنگ‌ شده، صورت بزک‌کرده، ناخن لاک زده، در پوششی با بلوز و شلوار سرهمی با بلوز جلو بازی که به جای مانتو بر اندامش نقش بسته، بیش از...