شمس آباد نیوز : شمس آباد – ۶تفاوت ولیعهد جدید عربستان با علمای وهابی

شمس آباد نیوز : شمس آباد – ۶تفاوت ولیعهد جدید عربستان با علمای وهابی

رفتار بن سلمان طی دو سال اخیر در همراهی کامل و الگوبرداری از محمد بن نایف، مصاحبه‌های در آمریکا و بالاخره تنش اخیر در روابط با قطر نشان می‌دهد وی نسبت به وهابیت سنتی در دربار آل سعود و مشخصا رویکرد «سلفی عجمی» نگاه...