شمس آباد نیوز : رشد تولید بنزین یورو۴ و قطع عرضه بنزین پتروشیمی ها در دولت یازدهم/ افزایش ۶برابری روزهای پاک

شمس آباد نیوز : رشد تولید بنزین یورو۴ و قطع عرضه بنزین پتروشیمی ها در دولت یازدهم/ افزایش ۶برابری روزهای پاک

دولت یازدهم با توقف عرضه بنزین تولیدی در پتروشیمی ها و افزایش تولید بنزین یورو۴ کوشش کرد کیفیت سوخت توزیعی را در کشور افزایش دهد؛ به طوری که اکنون روزانه به طور میانگین تا ٢٢ میلیون لیتر از این سوخت پاک در کشور توزیع می...