شمس آباد نیوز : ۵ ابزار کاربردی برای سفارشی کردن تب جدید در مرورگرهای اینترنتی

شمس آباد نیوز : ۵ ابزار کاربردی برای سفارشی کردن تب جدید در مرورگرهای اینترنتی

در مرورگرهای مدرن هرگاه تب جدیدی باز کنید با مجموعه ای از وبسایت هایی که بیشترین بازدید را از آن ها داشته اید مواجه خواهید شد. حقیقت آن است که با استفاده از ابزار سفارشی و افزونه های مختلف و کمی تبدیل در...