شمس آباد نیوز : امیر عباس‌زاده اقدامات بنیاد تعاون ارتش را تشریح کرد اعطای بیش از ۴۵۰۰ وام مسکن به پرسنل آجا/ تحویل ۱۰ هزار واحد مسکونی ظرف ۳ سال به کارکنان ارتش

شمس آباد نیوز : امیر عباس‌زاده اقدامات بنیاد تعاون ارتش را تشریح کرد اعطای بیش از ۴۵۰۰ وام مسکن به پرسنل آجا/ تحویل ۱۰ هزار واحد مسکونی ظرف ۳ سال به کارکنان ارتش

به گزارش شمس آباد به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر عباس‌زاده رئیس بنیاد تعاون ارتش با برشمردن اقدامات صورت گرفته در بنیاد تعاون آجا، اقدامات صورت گرفته در راستای تامین مسکن کارکنان، برنامه‌های آینده سودمند به تامین...