شمس آباد نیوز : شمس آباد – نشنال اینترست؛ هدف‌گیری موشک‌های بالستیک «دانگ فنگ ۳s» عربستان به سمت تهران!

شمس آباد نیوز : شمس آباد – نشنال اینترست؛ هدف‌گیری موشک‌های بالستیک «دانگ فنگ ۳s» عربستان به سمت تهران!

به گزارش شمس آباد به نقل از نشنال اینترست؛ "رند پال"، سناتور جمهوری‌خواه ایالت کنتاکی آمریکا، معتقد است گاهی قانونگذاران این کشور دست به اقدامی در سیاست خارجی می‌زنند، بدون آنکه به درک کاملی از نتایج آن رسیده باشند. از...