شمس آباد نیوز : چهره ها در شبکه‌های اجتماعی (۳۷۸)

شمس آباد نیوز : چهره ها در شبکه‌های اجتماعی (۳۷۸)

   محسن افشانی صبح از خواب بیدار شد و با چک کردن اینستاگرام متوجه شد که دوستانش به اسکی رفته اند و به او خبر نداده اند، لذا این پست را گذاشت.     این رفتار، یعنی بیرون آوردن صورت و سر از پنجره ی ماشین حین حرکت،...