شمس آباد نیوز : شمس آباد – ۳۷۰۰ میلیارد تومانی که خوردند و بُردند

شمس آباد نیوز : شمس آباد – ۳۷۰۰ میلیارد تومانی که خوردند و بُردند

اوایل مرداد ماه سال ۹۵ خبر از دستگری مدیرعامل بانک ملت منتشر و اعلام شد، علی رستگار سرخه مدیرعامل معزول بانک ملت در جریان "کشف یک باند سازمان یافته فساد بانکی" دستگیر شده است.در توضیحات این خبر دستگاه های نظارتی آمده بود:...