شمس آباد نیوز : تحصیل بیش از ۹۶ هزار و ۳۴۸ دانش آموز استان در مقطع ابتدایی

شمس آباد نیوز : تحصیل بیش از ۹۶ هزار و ۳۴۸ دانش آموز استان در مقطع ابتدایی

به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش استان چهار محال وبختیاری ،"بهروز امیدی " با اشاره به این که پوشش تحصیلی مقطع ابتدایی درچهارمحال وبختیاری ۱و ۲ دهم درصد بیشتر از کشور است اظهار داشت : هم اکنون ۹۹٫۸درصد جمعیت دانش آموزان...