شمس آباد نیوز : شمس آباد – یازدهمین سالروزجنگ ۳۳روزه؛إذاجاء نصر الله…والفتح

شمس آباد نیوز : شمس آباد – یازدهمین سالروزجنگ ۳۳روزه؛إذاجاء نصر الله…والفتح

به گزارش شمس آباد، ۱۱ سال پیش در چنین روزی (از ۱۲ ژوئیه تا ۱۴ اوت ۲۰۰۶) دشمن صهیونیستی با همراهی علنی -به تعبیر خودشان- عرب‌های میانه‌رو و کشورهای اروپایی و آمریکا به لبنان تجاوز کرد. این تجاوز که ۳۳ روز طول کشید علیرغم...