شمس آباد نیوز : پنجمین گزارش ۳ماهه وزارت خارجه درباره روند اجرای برجام

شمس آباد نیوز : پنجمین گزارش ۳ماهه وزارت خارجه درباره روند اجرای برجام

به گزارش گروه سیاست خارجی شمس آباد، وزارت امور خارجه پنجمین گزارش سه ماهه از ۲۶ دی ماه ۱۳۹۵ تا ۲۶ فروردین ۱۳۹۶ درباره روند اجرای برجام را روز گذشته (شنبه) به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تقدیم کرد. متن کامل این...