شمس آباد نیوز : برش خوراکی ها با سرعت ۲۴۰ کیلومتر بر ساعت

شمس آباد نیوز : برش خوراکی ها با سرعت ۲۴۰ کیلومتر بر ساعت

وبسایت روزیاتو - حامد آل محمد: بالاتر همه ما در طول روز با آشپزخانه خانه خود سر و کار داریم. تمام افراد در زندگی روزمره، بخشی از کارهای خانه و آشپزی را انجام می دهند و قسمتی از آن را بر عهده می گیرند.  یکی از فعالیت هایی که...