شمس آباد نیوز : شمس آباد – بدهکارترین دولت تاریخ با ۲۲۵هزار میلیارد تومان

شمس آباد نیوز : شمس آباد – بدهکارترین دولت تاریخ با ۲۲۵هزار میلیارد تومان

به گزارش شمس آباد به نقل از روزنامه جوان، طبق آمار منتشره بانک مرکزی پس از برجام آمار دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و سیستم بانکی کاهش یافته به نحوی که کل دارایی‌های خارجی سیستم بانکی در فروردین ماه ۹۵ از ۵۸۲/۳ هزار...