شمس آباد نیوز : آسمان خراش ۲۲۳ سانتیمتری چطور فرو ریخت؟

شمس آباد نیوز : آسمان خراش ۲۲۳ سانتیمتری چطور فرو ریخت؟

شاید اگر درخشش وی را در مسابقات مختلف و حضورش در معتبرترین لیگ بسکتبال را بشود فراموش کرد، اما قامت ۲۲۳ سانتی متری این آسمان خراش هرگز فراموش نمی شود. به گزارش منطقه آزاد به نقل از  شمس آباد ؛ در دنیای بسکتبال،برخی...