شمس آباد نیوز : شمس آباد – ولایتعهدی محمدبن‌سلمان نتیجه پروژه‌ای ۲ساله‌بود

شمس آباد نیوز : شمس آباد – ولایتعهدی محمدبن‌سلمان نتیجه پروژه‌ای ۲ساله‌بود

به گزارش شمس آباد به نقل از مشرق؛ با صدور فرمان امروز پادشاهی عربستان ، رسما سیستم پادشاهی از وراثت افقی به عمودی تغییر پیدا کرده و جانشینی برادران جای خود را به وراثت قدرت از پدر به پسر داد. آکادمی واشنگتن در مطالعات خلیج...