شمس آباد نیوز : رکوردهای نقل و انتقالات از سال ۱۹۹۲

شمس آباد نیوز : رکوردهای نقل و انتقالات از سال ۱۹۹۲

شمس آباد: دیگر همه چیز مشخص شده، نیمار با ارزش ۲۲۲ میلیون یورو یا ۱۹۷ میلیون پوند بارسلونا را به مقصد پاریس ترک می‌کند تا نزدیک ۱۰۰ میلیون رکورد نقل و انتقالات را جابه‌جا کند.  مبلغی که شاید تا مدت‌ها، هیچ ستاره‌ای...