شمس آباد نیوز : ۱۷نکته ای که باید در باره مورد بازیگر نقش «مستر بین» بدانید

شمس آباد نیوز : ۱۷نکته ای که باید در باره مورد بازیگر نقش «مستر بین» بدانید

وبسایت روزیاتو - فروغ بیداری: بسیاری از متولد دهه ۶۰ و پیش از آن، با مستر بین و کمدی های بسیار جذاب و سرگرم کننده اش آشنا هستند. وقتی برنامه مستر بین شروع می شد، همه ما از ته دل به کارهای احمقانه و خنده دارش می خندیدم و دیدن...