شمس آباد نیوز : شمس آباد – ۱۶۰هزار دلار برای سخنرانی در محفل منافقین

شمس آباد نیوز : شمس آباد – ۱۶۰هزار دلار برای سخنرانی در محفل منافقین

به گزارش شمس آباد به نقل از مهر، سایت تحلیلی نشنال اینترست اخیرا مقاله ای  با قلم «تد گالن کارپنتر» منتشر کرده است که در آن کارپنتر به دولت ترامپ اخطار داده است:  از سیاست تغییر نظام سیاسی در ایران گسستن خودداری کند. متن...