شمس آباد نیوز : شمس آباد – پیش‌بینی افزایش نرخ تورم تا ۱۵درصد

شمس آباد نیوز : شمس آباد – پیش‌بینی افزایش نرخ تورم تا ۱۵درصد

به گزارش شمس آباد، در میزگرد چشم‌انداز اقتصاد ایران چند موضوع اصلی و چالش‌های اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفت که یکی از این محورها چشم‌انداز تورم بود. بهروز هادی زنوز درخصوص تورم اظهار داشت: در ۴۱ سال گذشته ۵ بار تورم...