شمس آباد نیوز : رشد ۱۴۸ درصدی حضور بانوان داوطلب حضوردر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا

شمس آباد نیوز : رشد ۱۴۸ درصدی حضور بانوان داوطلب حضوردر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا

رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: آمار کلی داوطلبان حضور در شورای اسلامی شهر و روستا این دوره نسبت به دوره قبل ۱۴ درصد رشد داشته و این آمار برای بانوان ۱۴۸ درصد رشد نشان می‌دهد...