شمس آباد نیوز : شناسایی و سقط ۱۳۵۰ جنین معلول

شمس آباد نیوز : شناسایی و سقط ۱۳۵۰ جنین معلول

رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور گفت: طی دو سال گذشته ۱۳۵۰ جنین معلول شناسایی و با هماهنگی پزشکی قانونی سقط جنین انجام شده، این درحالیست که چنانچه این کودکان به دنیا می آمدند و بطور ماز ۱۸ سال زندگی می کردند،...