شمس آباد نیوز : شمس آباد – دستگیری ۱۳۲ حاجی در فرودگاه‌های کشور

شمس آباد نیوز : شمس آباد – دستگیری ۱۳۲ حاجی در فرودگاه‌های کشور

به گزارش شمس آباد، اسدالله هادی‌نژاد گفت: به منظور باقی شان و صیانت از حجاج عزیز کشورمان که عازم سرزمین وحی شدند و جلوگیری از خروج مواد مخدر بوسیله تعداد معدودی از زائران معتاد و مسن و نهایتاً حفاظت از جایگاه نظام مقدس...