شمس آباد نیوز : گذشت ۱۰ماه از تعطیلی کارخانه آب معدنی شلمزار/ کارگران همچنان منتظر بازگشت به کاراند

شمس آباد نیوز : گذشت ۱۰ماه از تعطیلی کارخانه آب معدنی شلمزار/ کارگران همچنان منتظر بازگشت به کاراند

در سال ۱۳۹۵ فعالیت یکی از مهمترین مراکز صنعتی شهرستان کیار واقع در مجاورت مرکز شهرستان در حالی متوقف شد که به واسطه رکود در کشور و بیکاری روز افزون اجتماع کثیری از کاگران و کارکنان این کارخانه که با فرآوری و بسته بندی آب...