شمس آباد نیوز : شمس آباد – جزئیات ایجاد ۹۷۱ هزار شغل در سال ۹۶

شمس آباد نیوز : شمس آباد – جزئیات ایجاد ۹۷۱ هزار شغل در سال ۹۶

به گزارش شمس آباد به نقل از مهر، «بزرگترین وظیفه دولت دوازدهم ایجاد اشتغال است»؛ این، تاکید رئیس جمهور در نخستین جلسه دولت دوازدهم در روز گذشته پس از کسب رای اعتما ۱۶ وزیر از مجلس بود. در حال اماده بالغ بر ۳ میلیون و ۲۰۰...