شمس آباد نیوز : شمس آباد – زنگنه چرا از سال ۸۱ کرسنت را اجرا نکرد؟

شمس آباد نیوز : شمس آباد – زنگنه چرا از سال ۸۱ کرسنت را اجرا نکرد؟

وی مانند دو سال پیش وعده داده است که به زودی در این باره صحبت و روشنگری کند. اقدامی که از در ۱۵ سال گذشته یعنی از زمان انعقاد این قرارداد رخ نداده است.به تازگی جمعی از حقوقدانان فعال در صنعت نفت در نامه سرگشاده‌ای خطاب به...