شمس آباد نیوز : شمس آباد – با دو طرح ۲۴۷ و ۷۲۴ اورژانس آشنا شوید

شمس آباد نیوز : شمس آباد – با دو طرح ۲۴۷ و ۷۲۴ اورژانس آشنا شوید

به گزارش شمس آباد، پیرحسین کولیوند در نخستین جشنواره تقدیر از مجریان برتر مدیریت سکته‌های قلبی و‌ مغزی با بیان اینکه اورژانس پیش بیمارستانی جز تکالیف حکومتی است، اظهار داشت: باید به اورژانس پیش بیمارستانی بها داد چرا...