سیاسی : شمس آباد – آمار ۷۰۳هزار شغل ازکجا آمد؟

سیاسی : شمس آباد – آمار ۷۰۳هزار شغل ازکجا آمد؟

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: باید دولت به این سؤال پاسخ دهد که آیا وابستگی اقتصاد کشور به نفت کاهش یافته است یا خیر؟ ادعای دولت مبنی بر اینکه وابستگی بودجه کشور به نفت کاهش یافته، اشتباه است؛ این...