شمس آباد نیوز : ارائه ۶۸۰۰۰۰۰۰ میلون خدمت ثبتی در سال ۹۵/مراجعات متعدد مردم به ادارات عاملی برای فساد اداری

شمس آباد نیوز : ارائه ۶۸۰۰۰۰۰۰ میلون خدمت ثبتی در سال ۹۵/مراجعات متعدد مردم به ادارات عاملی برای فساد اداری

به گزارش خبرنگار اجتماعی شمس آباد پویا، احمد تویسرکانی امروز پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران اظهار کرد: شهید بهشتی معمار نظام قضایی کشور بود و امروز دستگاه قضایی به عنوان رکن اساسی ایران نقش مهمی در امنیت، استقلال و نظم...