شمس آباد نیوز : شمس آباد – جزئیات تازه قرارداد ۶۶۰میلیون یورویی “رنو”

شمس آباد نیوز : شمس آباد – جزئیات تازه قرارداد ۶۶۰میلیون یورویی “رنو”

به گزارش شمس آباد به نقل از شمس آباد، منصور معظمی در برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: پس از برجام فرصتی فراهم شده است و صنعت خودرو هم توانست از این فرصت استفاده کند و با مشارکت شرکت های صاحب برند جهان در کشور قرار است خودرویی...