شمس آباد نیوز : دستگیری ۶۵۲ مجرم مواد مخپیرامون تنها پیرامون هفت روز

شمس آباد نیوز : دستگیری ۶۵۲ مجرم مواد مخپیرامون تنها پیرامون هفت روز

دستگاه اجرا کامبوج اعلان کرد: پیرامون اولین هفته از شروع عملیات مبارزه با مواد مخپیرامون ۶۵۲ نفر به اتهام جرائم مرتبط با مواد مخپیرامون دستگیر شده‌اند.به گزارش ایسنا، مقامات کامبوج با اعلان این آمار اظهار داشتند: هدف آن...