شمس آباد نیوز : ۶۲.۴ درصد مردان تزریقی از «سرنگ آلوده» استفاده می‌کنند

شمس آباد نیوز : ۶۲.۴ درصد مردان تزریقی از «سرنگ آلوده» استفاده می‌کنند

به گزارش خبرنگار اجتماعی شمس آباد پویا؛ محسن روشن‌پژوه؛ معاون مرکز پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور در نشست خبری با موضوع شیوع اعتیاد، با اشاره به انجام پیمایش ملی شیوع اعتیاد در بعضی از خانوارها گفت: این...