اجتماعی : شمس آباد – ۳۰درصد جوانان ۶کلانشهر زندگی مجردی دارند

اجتماعی : شمس آباد – ۳۰درصد جوانان ۶کلانشهر زندگی مجردی دارند

به گزارش شمس آباد، علی اشرف نظری در نشست «سبک زندگی؛ بررسی تغییرات، روندهای فعلی و آتی» با اشاره به افول مفهوم سنتی خانواده و ظهور خوابگاه‌های مدرن افزود: امروزه دیگر بحث خانواده گسترده مطرح نیست. شاهد خانواده‌های...